Harmonický domov a touha cestovat

Pro horoskop rak hraje mimořádnou roli domov a rodina. Tito lidé rádi cestují, už jen proto, že jsou schopni mimořádných dojmů. Vždycky se ale nejraději vrací do svého domova, který nade vše milují. Je pro ně příznačný konzervatismus a lpění na rodinné tradici. Prchají do svého úkrytu s touhou po klidu a jistotě. O svůj domov s láskou pečují a svými klepety ho hájí za každou cenu, protože pro ně znamená bezpečnou náruč a ochranu. Z cest rychle pozpátku do svého ticha a poklidu.

Poutavý introvert

Horoskop rakje znamením duše. Stahuje se do svojí schránky, sám do sebe, do svého nitra, aby mohl zkoumat svoje pocity a svůj bohatý duševní život. Zároveň se ale toto znamení dokáže dobře přizpůsobit lidem a svému okolí. Je to však jen vnějškově, v hloubi duše je mnohem méně přizpůsobivý, už jen pro svoji zranitelnost a tajemnost citů. Nerad na sebe poutá pozornost, ale o to je poutavější pro druhé.